La primera assegurança especialitzada a Espanya per a esglésies evangèliques

Galia, com a corredoria d'assegurances especialitzada en assegurances per a l'església evangèlica, ofereix un ampli programa d'assegurances que inclou totes les necessitats de l'Església, tant els danys materials que pugui patir com els personals.

L'església evangèlica dins del seu context social té el compromís de presentar l'Evangeli al món, de manera que la societat pugui conèixer el missatge de salvació que va deixar Jesús en morir a la creu per cadascun de nosaltres i per tota la humanitat (Marc 16:15).

Per poder complir amb aquesta missió delegada per Déu i en obediència, cal recórrer a activitats que propiciïn i promoguin el coneixement de la veritat, de la paraula de Déu, com ho són les sortides i campanyes evangèliques, els cultes, els concerts, activitats missioneres, de labor social, entre moltes altres, que requereixen dins del marc legal d'un suport en defensa de la responsabilitat civil que es pogués presentar. 

Com a corredoria d'assegurances, i a través dels molts anys d'experiència al sector, i com a coneixedors del funcionament de les esglésies evangèliques, hem dissenyat un exclusiu, únic i complet programa d'assegurances, que permeti donar respostes fiables, reals i de confiança a les moltes situacions que en aquest sentit es puguin presentar.

A causa de la multitud d'activitats que pot desenvolupar una Església activa com és l'evangèlica, és fonamental comptar amb una bona assegurança de Responsabilitat Civil que inclogui tots els riscos inherents de les activitats esmentades, siguin dins o fora del local de culte i lloança. 

Segur per a esglésies evangèliques

Cal tenir en compte que algunes assegurances limiten les activitats exclusivament al centre o no tenen previstes dins de les seves cobertures activitats com ara campaments, retirs, visites a centres penitenciaris i hospitals, casaments, campanyes evangèliques, concerts i altres, per la qual cosa és imprescindible contractar una assegurança específica que estigui d'acord amb la realitat cristiana diària de les Esglésies.

Com a coneixedors de primera mà de les necessitats asseguradores de l'església evangèlica i gràcies a la nostra experiència al sector assegurador, hem creat un programa d'assegurances MIEES (Ministeri d'Esglésies Evangèliques d'Espanya) dirigit a les tres necessitats asseguradores principals de l'Església:

1. L'ASSEGURANÇA MULTIRISC O DE DANYS AL CENTRE:

Una assegurança que centra la cobertura en les instal·lacions de l'església, per donar resposta als problemes atmosfèrics, elèctrics, per aigua, incendi, robatori… amb clàusules especials de cobertura i primes ajustades al màxim, a més amb una gran diferència en relació amb la majoria de pòlisses.

Així mateix, dins la nostra exclusivitat oferim la possibilitat d'incloure a la mateixa pòlissa l'habitatge pastoral (si és a la mateixa direcció de l'Església) i incloure diferents locals de punts de missió de la mateixa Església, de manera que la Congregació estalvia un cost econòmic important en quedar estipulats tots els locals i les seves instal·lacions fixes, en una única pòlissa.

2. L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

Una assegurança que dona cobertura als danys i perjudicis que puguin ser reclamats a l'Església com a persona jurídica i a tots els seus membres. Ofereix cobertura a totes les activitats desenvolupades per l'església, ja sigui per portar les Bones Noves a la gent o per refermar la comunió entre els germans, o qualsevol altra activitat relacionada amb la missió de l'Església, dins o fora de l'església.

Fins i tot s'hi inclou la Responsabilitat Civil privada dels membres de l'església, del Pastor, l'actuació dels voluntaris i molt més. A més, els límits i garanties són molt àmplies, concretament d'1.500.000 €. Galia us ofereix la possibilitat de dur a terme el propòsit i la missió de l'Església de manera fiable i 100% segura.

D'altra banda, oferim la possibilitat d'incloure les Associacions que pertanyin a l'Església, que hagin estat creades com a suport del propòsit de la Congregació; i permet també atendre possibles reclamacions que hi pugui haver entre els membres, de persones alienes a l'Església, o cap al Pastor en l'exercici de la feina pastoral.

3. L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS:

Dona cobertura als membres de l'Església que participin en les seves activitats. Inclou assistència sanitària il·limitada i un capital en cas de defunció i invalidesa, amb cobertures especials per als pastors i altres responsables del govern de l'Església o altres ministeris d'aquesta.

Com heu pogut apreciar, les condicions que podem oferir a totes les esglésies evangèliques d'Espanya són exclusives, especialitzades i amb costos molt ajustats, les quals ens agradaria com a corredoria d'assegurances que poguessin valorar i, sobretot, comparar amb l'assegurança que teniu actualment. 

El nostre objectiu és aportar un granet de sorra perquè la paraula del Senyor i la missió evangèlica de l'Església es puguin desenvolupar amb tranquil·litat i seguretat dins la nostra societat.

Necessiteu més informació? Truqueu-nos o contacteu amb nosaltres

Descobriu totes les assegurances de Galia

Categories

Posts relacionats

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança