Assegurances per a associacions sense ànim de lucre

Us oferim una cobertura pensada especialment per a associacions sense ànim de lucre, ja siguin de caràcter social, cultural o de lleure i temps lliure.

Les nostres assegurances per a associacions sense ànim de lucre inclouen la cobertura de les responsabilitats civils imputables tant a l'associació com a les persones que puguin actuar per compte d'aquesta a les activitats organitzades, incloent la junta directiva. 

 

A més, és important recalcar que els socis també reben la consideració de tercers durant les activitats organitzades per l'associació, de manera que fins i tot una reclamació del soci adreçada a l'associació per danys i perjudicis quedaria coberta.

Què us oferim amb les nostres assegurances per a associacions sense ànim de lucre?

Les assegurances per a associacions sense ànim de lucre de Galia inclouen la responsabilitat civil de monitors, voluntaris i socis, ja que aquests darrers són considerats tercers respecte a l'associació, de manera que també queden protegits. Qualsevol dany o perjudici que puguin patir els socis i que sigui responsabilitat de l'associació quedarà garantit. 

 

Galia és líder en aquest segment perquè la majoria de pòlisses del mercat no solen contemplar els socis com a tercers, i això es tradueix en una desprotecció significativa per a l'associació. 

 

També s'inclou l'organització, l'aplicació i el desenvolupament de serveis i activitats recreatives que puguin estar relacionades amb l'associació, a més de l'explotació d'establiments i les instal·lacions, de propietat o lloguer.

 

Finalment, però no menys important, tots els accidents que passin en el marc de les activitats organitzades per l'associació quedaran totalment coberts, amb assistència mèdica il·limitada. Així mateix, heu de tenir en compte la importància de comptar amb una assegurança òptima que cobreixi de manera suficient totes les necessitats de la vostra associació altruista, ja que la Junta Directiva avala amb els seus béns personals, fet que podria salvar-vos fins i tot de la pèrdua dels béns propis, en cas de negligències fins i tot de tercers. 

 

També us oferim la possibilitat d'incloure múltiples activitats diferents dins la mateixa pòlissa.

Cobertures principals

Des de

205

Responsabilitat Civil

260,50

Accidents

Necessiteu saber-ne més?
Calcular assegurança

Sol·liciteu més informació

Com
treballem?

Garantia total

Màxima protecció en cas d'accident

Protecció personalitzada

Cobertures adaptades a cada empresa

Assessorament

Us oferim la solució que necessiteu

Servei personalitzat

Adaptem les garanties de la vostra assegurança

Protecció completa

La vostra pime estarà fora de perill en tot moment

Adaptabilitat

Adaptació completa a les vostres necessitats

Consentiment*
Hidden
Hidden

Articles que potser
us interessin

Garanties i límits assegurats

RESPONSABILITAT CIVIL

Opció 1

Riscos garantits

Límit per sinistre

Límit per víctima

Límit per anualitat de l'assegurança

RC Explotació

300.000 €

300.000 €

300.000 €

RC Patronal

300.000 €

300.000 €

300.000 €

RC Subsidiària

300.000 €

300.000 €

300.000 €

RC Creuada

300.000 €

300.000 €

300.000 €

RC Immobiliària

300.000 €

300.000 €

300.000 €

RC Locativa

300.000 €

300.000 €

300.000 €

Intoxicació alimentària

Inclosa

Defensa i fiances

Inclosa

Defensa jurídica de lliure elecció en conflicte d'interessos

Inclosa

Opció 2

Riscos garantits

Límit per sinistre

Límit per víctima

Límit per anualitat de l'assegurança

RC Explotació

600.000 €

600.000 €

600.000 €

RC Patronal

600.000 €

300.000 €

600.000 €

RC Subsidiària

600.000 €

600.000 €

600.000 €

RC Creuada

600.000 €

600.000 €

600.000 €

RC Immobiliària

600.000 €

600.000 €

600.000 €

RC Locativa

600.000 €

600.000 €

600.000 €

Intoxicació alimentària

Inclosa

Defensa i fiances

Inclosa

Defensa jurídica de lliure elecció en conflicte d'interessos

Inclosa

Garanties i límits assegurats

 

Opció 1

Opció 2

Mort per accident

7.500 €

35.000 €

Defunció de menors de 14 anys cobertura despeses sepeli

5.000 €

5.000 €

En cas d'invalidesa permanent

15.000 €

35.000 €

Despeses mèdiques en centres concertats

Il·limitats

Il·limitats

Despeses mèdiques en centres de lliure elecció

12.000 €

12.000 €

Despeses de cerca, salvament i rescat

12.000 €

12.000 €

Garanties cobertes

Garanties cobertes

Defunció per accident

La companyia abonarà la quantia assegurada per aquesta causa

Invalidesa permanent per accident

La companyia abonarà quantia per aquesta causa

Despeses mèdiques en centres concertats

La companyia abonarà a l'assegurat el cost dels serveis prestats pels facultatius que l'atenguin en règim ambulatori, sense internament, o en règim hospitalari, així com els derivats de qualsevol tractament o intervenció que necessiti aquest assegurat mentre estigui hospitalitzat, a més del cost dels serveis de manutenció, estada i farmàcia. 

Despeses mèdiques en centres de lliure elecció

La companyia abonarà fins a un límit de 12.000 € mitjançant reemborsament de despeses els serveis prestats a centres de lliure elecció incloent les despeses que es detallen a continuació:

 • Trasllat urgent. El realitzat a l'assegurat immediatament després de l'accident, fins al centre hospitalari on es practiqui la primera cura.
 • Desplaçaments. Aquells que, durant el procés de curació, hagi de fer l'assegurat en un mitjà de transport públic d'acord amb les lesions que pateix.
 • Assistència domiciliària. L'assistència a domicili prescrita pels metges i realitzada per una persona especialitzada, quan l'assegurat no es pugui valer per si mateix durant el procés de curació i amb el límit màxim de 60 dies.
 • Adquisició i implantació de les primeres pròtesis ortopèdiques, dentals, òptiques o acústiques que necessiti l'assegurat per prescripció facultativa.
 • Lloguer o compra d'elements auxiliars com ara crosses, cadires de rodes i anàlegs que hagi de fer servir l'assegurat per prescripció mèdica.
 • Rehabilitació física per prescripció facultativa.
 • Medicaments. El cost dadquisició de medicines prescrites mèdicament durant el procés de curació extrahospitalari.
 • Proves mèdiques. El cost dels serveis complementaris prescrits per un facultatiu a l'assegurat durant el procés de curació en règim no hospitalari, com ara anàlisi, radiografies, ressonàncies, escàner i similars.
 • Estada dun acompanyant. Les despeses facturades pel centre hospitalari com a conseqüència de la manutenció i l'estada d'un acompanyant amb el límit de 72 hores.
 • Cerca i rescat de l'assegurat desaparegut, en cas ia conseqüència d'un accident.
 • Trasllat per inhumació del lloc de residència de l'assegurat, quan l'accident hagi ocorregut en un lloc diferent del de la província de residència habitual.
 • Cirurgia estètica postraumàtica. La recuperació quirúrgica de defectes estètics que hagin quedat després de la curació i feta en els dotze mesos següents. 
Clubs i Associacions

Atenció social, cultural i de comunicació

Activitats per a la inclusió social

Banc d'aliments

Gestió d'habitatges d'acollida

Serveis d'orientació laboral

Activitats assistencials i de serveis socials

Tallers

Organització de programes dintegració social

Estudis socials

Cursos i activitats formatives

Viatges i excursions

Activitats esportives

Activitats de lleure i temps lliure

Campaments i colònies

NOTA: Les activitats es relacionen a títol enunciatiu, no limitatiu

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança