Segur a tot risc construcció

Màxima protecció per a la vostra empresa: ens adaptem a les vostres necessitats reals perquè tots els riscos de la vostra companyia i els vostres treballadors quedin 100% coberts.

La nostra assegurança tot risc construcció proporciona protecció integral per a tot tipus d'obres d'edificació i en construcció davant dels danys i les pèrdues accidentals patits durant tot el procés de construcció. A més dels mateixos danys soferts a les edificacions, inclou els equips de construcció del contractista i/o la maquinària de construcció.

 

A Galia tenim capacitat per adaptar-nos exactament a les necessitats reals de la vostra empresa, de manera que no hàgiu de pagar més del compte per la vostra assegurança tot risc construcció.

Per què serveix l'assegurança tot risc construcció de Galia?

El principal interessat en la contractació d'aquesta assegurança és normalment el promotor de l'obra, encara que en la majoria de casos s'hi inclou addicionalment qualsevol persona o entitat que intervingui a l'obra. D'altra banda, les entitats financeres prestatàries dels fons per a l'execució de les obres per compte de les empreses podrien veure's afectades pels danys patits a l'obra, per això hi ha l'obligatorietat de la contractació de l'assegurança tot risc per a la construcció per part de les empreses en molts casos. 

 

Amb la pòlissa de tot risc per a construcció es poden assegurar tota mena d'obres d'edificació (edificis residencials, habitatges unifamiliars, oficines, magatzems, hospitals, escoles, teatres, esglésies, cinemes, hotels…), industrial (fàbriques, sitges) i obra civil i infraestructures (obres d'urbanització, vials, ponts, preses, comportes, canals, túnels, carreteres, molls, obres de reg i drenatge, etc.). 

A títol enunciatiu, però no limitatiu, les cobertures bàsiques són:

Riscos convencionals: incendi, explosió, caiguda de llamp, robatori, xocs, impactes, etc.

Riscos de la natura: vent, pedra, pluja, neu, gelada, tempesta, huracà, cicló, inundació, desbordaments, embats de mar, enfonsaments, corriments de terra, despreniment de roques, terratrèmols, erupcions volcàniques, etc.

Riscos propis inherents a l'execució: errades humanes, defectes de materials, execucions defectuoses, conseqüències d'errors de disseny, etc.

Amb caràcter optatiu es poden incloure a la pòlissa altres garanties, per exemple:

Manteniment ampli.

Despeses de demolició i/o desenrunament.

Despeses d'extinció.

Despeses suplementàries.

Vaga, motí, commoció civil, sabotatge i terrorisme.

Maquinària d'obra: la cobertura empara els danys d'origen extern a la màquina, i en queden exclosos els d'origen intern, que poden ser coberts per un altre tipus de pòlissa específica anomenada Avaria de Maquinària.

Equip de construcció: la cobertura empara els elements que, sense formar part de l'obra, són necessaris per executar-la, com ara: bastides, estintolaments, encofrats, eines, casetes, etc.

Béns preexistents: entenent amb això altres construccions ja realitzades al voltant de l'obra que es troben sota el control, la custòdia i/o la vigilància de l'assegurat i no formen part de l'obra a construir.

Pèrdues conseqüencials: perjudicis econòmics que s'originin per un retard en el lliurament de l'obra a causa d'un o diversos sinistres coberts per la pòlissa.

Necessiteu saber-ne més?

Sol·liciteu més informació

Com
treballem?

Garantia total

Màxima protecció en cas d'accident

Protecció personalitzada

Cobertures adaptades a cada empresa

Assessorament

Us oferim la solució que necessiteu

Servei personalitzat

Adaptem les garanties de la vostra assegurança

Protecció completa

La vostra pime estarà fora de perill en tot moment

Adaptabilitat

Adaptació completa a les vostres necessitats

Consentiment*
Hidden
Hidden

Articles que potser
us interessin

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança