Com tramitar un accident. Pautes a seguir

La realització d'activitats al medi natural implica riscos inherents de les mateixes, que en determinats moments es converteixen en accidents. Aquests poden ser fortuïts o conseqüència d'un acte negligent, o no, de l'organització de l'esdeveniment.

Igual que no hi ha dos accidents iguals, hi ha infinitat de pòlisses que impliquen procediments d'actuació diferents, de manera que sempre cal seguir les indicacions presentades pel vostre assegurador. Tot i això, hi ha pautes comunes que han de seguir per gestionar de forma correcta un incident, a continuació us desvetllem algunes d'aquestes claus.

Generalment, per a l'organització de les activitats esmentades, es compta amb 2 tipus d'assegurances: l'assegurança de responsabilitat civil i l'assegurança d'accidents; en funció de com es vagin desenvolupant els esdeveniments s'haurà d'utilitzar una de les pòlisses o totes dues alhora.

Quines pautes cal seguir en cas d'accident i com tramitar un accident?

En primer lloc, i abans de res, en cas d'incident cal donar atenció al perjudicat i oferir les cures que aquest necessiti en funció de la gravetat de l'assumpte, principalment suport immediat a l'accidentat i trasllat al centre hospitalari.

Un cop resolt l'incident amb el perjudicat i haver facilitat els mitjans necessaris d'assistència mèdica, cal determinar la causa de l'accident, realitzar un informe exhaustiu del mateix. En cas d'existència de culpa de la causa per part de l'organitzador, caldria adoptar les mesures correctores per evitar un accident similar.

L'assegurança d'accidents ha de centrar la seva cobertura en l'assistència sanitària, l'aplicació de la cobertura és directa independentment de qui sigui el responsable dels danys causats, de manera que en cas de tenir centres mèdics concertats per la companyia és aconsellable oferir l'assistència a través dels centres esmentats. En cas d'assistència en altres centres no concertats, s'han de presentar les factures perquè la companyia les indemnitzi, sempre que la pòlissa també ofereixi cobertura en centres de lliure elecció.

Qualsevol accident és susceptible de ser reclamat, per això és important comptar amb un bon informe sobre el que ha passat, tenir documents signats pel client d'acceptació de les normatives de seguretat, fotografies en els casos en què sigui necessari i dades de testimonis oculars de l'incident. Tot això ha de ser enviat a l'assegurador en prevenció de qualsevol reclamació que se'n pugui derivar.

Com tramitar un accident. A Galia t'ajudem a tramitar un comunicat d'accident.

Cal utilitzar l'assegurança d'accidents exclusivament davant de reclamacions d'assistència mèdica, ja sigui per mitjà del centre mèdic o del propi perjudicat, i utilitzar l'assegurança de Responsabilitat Civil davant de qualsevol altre tipus de reclamació. 

La llei 50/1980, del contracte de l'assegurança, indica a l'art. 16 l'obligació de comunicar a l'assegurador l'existència d'un sinistre en el termini màxim de 7 dies.

D'altra banda, cal tenir en compte que a moltes comunitats autònomes no és obligatori contractar una assegurança d'accidents, en aquests casos el Contractant de la pòlissa pot decidir, en funció dels seus interessos, facilitar o no cobertura d'assistència mèdica al perjudicat, derivant qualsevol reclamació d'assistència mèdica a l'assegurança de responsabilitat civil en lloc de la d'accidents.

Què podem oferir-vos?

Galia ofereix una assegurança de Responsabilitat Civil i accidents especialitzats en el sector de l'oci, el temps lliure i el turisme actiu; a continuació us informem de com procedir en cas d'accident.

Per tramitar la cobertura d'assistència mèdica: enviar a sinistres@galia.es

– Versió del que ha passat
– Registre de participants de l'activitat (sempre a posteriori de l'accident)

La cobertura inclou assistència mèdica a centres concertats i també de lliure elecció, es dona cobertura a totes les despeses mèdiques que siguin necessàries, trasllats, medicaments, pròtesis, rehabilitacions, visites a especialistes, proves de diagnòstic i molt més.

Per tramitar una reclamació:

Enviar a sinistres@galia.es
– Informe del que ha passat
– Documentació relativa a l'acceptació de les normes de seguretat per part del perjudicat
– Reclamació del perjudicat

Necessiteu més informació? Truqueu-nos o contacteu amb nosaltres

Descobriu totes les assegurances de Galia

Categories

Posts relacionats

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança