Assegurances per a esdeveniments privats: Quines he de contractar i quines cobertures ofereixen?

Organitzar un esdeveniment és una tasca complexa en què cal tenir en compte multitud de factors i un dels més importants és la seguretat.

Per això, a Espanya és obligatòria la contractació d'assegurances per a esdeveniments privats o públics, que cobreixen la responsabilitat civil dels organitzadors davant de tercers.

La celebració d‟un esdeveniment sol implicar diverses situacions que poden generar un risc, com són l‟alta concentració de persones, els desplaçaments o el muntatge del material.

Així mateix, els esdeveniments solen tenir lloc en recintes que han d'estar en bones condicions o comptar amb artistes que s'han de presentar i complir allò acordat. Fins i tot els factors meteorològics poden afectar lèxit de lesdeveniment.

Per tot això, és obligatori comptar amb un assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol perjudici ocasionat a tercers durant la celebració. A més, convé assegurar-se que la pòlissa també cobreix la defensa jurídica.

Avui en aquest post, volem explicar-te quines cobertures ha de tenir una bona assegurança per a esdeveniments, diferenciant entre les assegurances de responsabilitat civil per a esdeveniments i altres tipus de pòlisses.

Quines cobertures ofereix una assegurança per a esdeveniments?

Les assegurances per a organitzadors d'esdeveniments han de cobrir, com a mínim, la responsabilitat civil i l'assegurança d'accidents dels membres de l'organització.

A més, molts compten amb cobertures addicionals que es poden contractar en funció de les necessitats concretes de l'esdeveniment.

A continuació, enumerem les cobertures més habituals d'una pòlissa d'assegurança per a esdeveniments:

 • Responsabilitat Civil: Cobreix l'empresa davant de qualsevol dany ocasionat a tercers per accident o negligència.
 • Errors professionals: Comprèn els possibles errors humans que es puguin cometre durant l'organització de l'esdeveniment.
 • Costos legals i indemnitzacions: En cas de produir-se un accident, l'assegurança obligatòria per a esdeveniments ha de cobrir els costos dels advocats i les possibles indemnitzacions.
 • Cancel·lació: El seu objectiu és cobrir les pèrdues generades per cancel·lar un esdeveniment per factors aliens a l'organització.
 • Riscos meteorològics: Afecten només alguns esdeveniments, especialment els que es fan a l'aire lliure.

Assegurança de responsabilitat civil per a esdeveniments

Com hem vist, les pòlisses d'assegurances per a esdeveniments ofereixen diferents cobertures, però la més important és la responsabilitat civil (RC).

Per això, és obligatori contractar, com a mínim, una assegurança de responsabilitat civil per a esdeveniments i consultar després si es necessiten cobertures addicionals en funció de cada cas.

Igual que passa amb la garantia de responsabilitat civil de l'assegurança de la llar, una assegurança RC per a esdeveniments pot oferir diferents cobertures.

En funció de les característiques del vostre esdeveniment, haureu de seleccionar les que més s'ajustin al vostre cas concret.

Les més habituals són:

 • Responsabilitat civil dexplotació: És la garantia bàsica, que cobreix els perjudicis causats a tercers durant lexercici de lactivitat, així com els costos legals derivats.
 • Responsabilitat civil patronal: És molt convenient si comptes amb treballadors per a l'esdeveniment, ja que cobreix els accidents que puguin patir.
 • Responsabilitat civil locativa: Cobreix els danys ocasionats al local on se celebra l'esdeveniment.
 • Responsabilitat civil de productes: És necessària en cas que ofereixis menjar o beguda durant l'esdeveniment, ja que cobreix davant de reclamacions relacionades amb els productes.
 • Responsabilitat civil subsidiària: Si has contractat algun professional per al teu esdeveniment, com ara una empresa de càtering o un artista, aquesta garantia et protegirà davant dels danys que causin a tercers.
 • Responsabilitat civil professional: Protegeix davant d'errors humans o negligències que es puguin cometre durant l'exercici de l'activitat, com ara la pèrdua de dades.

Quant costa una assegurança de responsabilitat civil per a esdeveniments?

Si us pregunteu quant costa una assegurança per a un esdeveniment, la resposta és que el preu de l'assegurança de responsabilitat civil per a un esdeveniment pot variar en funció de diferents factors. En primer lloc, dependrà de les garanties contractades, ja que com hem vist hi ha diferents opcions disponibles.

A més, cal tenir en compte el tipus d'esdeveniment i les seves característiques concretes: el nombre d'assistents, les activitats que es faran, les mesures de seguretat necessàries, les infraestructures, etc.

Per la seva banda, també cal considerar el capital de responsabilitat civil cobert, ja que generalment com més elevat sigui, més costosa resultarà la pòlissa.

Altres tipus d'assegurança per a esdeveniments

A més de l'assegurança civil per a esdeveniments, hi ha un altre tipus de cobertures que es poden contractar per desenvolupar la celebració amb més tranquil·litat i seguretat. Les més comunes són:

 • Assegurança per a cancel·lació d'esdeveniments: Després de l'assegurança de responsabilitat civil per a esdeveniments, l'assegurança de cancel·lació és la pòlissa que es contracta amb més freqüència.

Assegura que l'organitzador pugui recuperar els diners invertits en un esdeveniment sempre que es cancel·lin per causes alienes a la seva voluntat, com poden ser els fenòmens meteorològics adversos.

 • Assegurança d'inassistència: Molt relacionada amb l'anterior, aquesta garantia assegura que els organitzadors de l'esdeveniment siguin compensats econòmicament en cas que els artistes contractats no hi assisteixin.

Aquest tipus de pòlissa d'assegurança per a esdeveniments és molt útil si es contracta cantants, mags o conferenciants, ja que protegeix en cas que no puguin acudir a l'esdeveniment per qualsevol motiu.

 • Assegurança de viatges: És un complement molt necessari en cas que l'esdeveniment s'organitzi fora de la localitat habitual i els assistents hagin de viatjar a càrrec de l'empresa organitzadora.

D'aquesta manera, els organitzadors estaran coberts davant de qualsevol imprevist o accident que pugui sorgir durant el viatge.

Tipus d'assegurances per a espectacles i esdeveniments segons la temàtica

Ja hem vist que hi ha diferents cobertures que pot oferir una assegurança per a esdeveniments públics o privats.

Tenim, d'una banda, l'assegurança de responsabilitat civil per a esdeveniments, que cal contractar de manera obligatòria. Però també hi ha certes garanties que poden ser necessàries o no en funció de cada cas.

Per això, veurem quins són els esdeveniments més comuns i quines cobertures addicionals necessitaríem per a cadascun.

Assegurances per a esdeveniments esportius

A més de les cobertures habituals, una assegurança de responsabilitat civil per a esdeveniments esportius ha d'incloure l'assistència sanitària per als participants, ja que és molt habitual que es produeixin lesions durant la pràctica esportiva.

Assegurances per a concerts i esdeveniments musicals

Les assegurances per a esdeveniments musicals han de protegir l'empresa organitzadora davant de la incompareixença de l'artista. D'aquesta manera, no hauran de fer front a les pèrdues ocasionades i podran tornar als assistents els diners de les entrades.

Assegurances per a esdeveniments massius

Aquest tipus d'esdeveniments solen necessitar pòlisses àmplies, ja que els riscos són més grans. Una assegurança per a esdeveniments massius ha d'assegurar el muntatge i el desmuntatge dels equips, els efectes especials, les pantalles i els sistemes de so, etc.

A més, cal contractar una assegurança d'accidents que inclogui l'assistència sanitària, així com les possibles indemnitzacions derivades del sinistre.

Assegurances per a esdeveniments d'un dia

Atès que els esdeveniments tenen una durada determinada, moltes empreses opten per contractar una assegurança de responsabilitat civil per dies. Aquest tipus de pòlissa inclou les mateixes garanties que qualsevol altra assegurança de rc, però de manera temporal.

Generalment, pots triar durant quant de temps necessites contractar l'assegurança, ja sigui per hores, dies o mesos, en funció de quant duri l'esdeveniment.

Descobreix les millors assegurances per a empreses d'esdeveniments amb Galia

A Galia podem oferir-te les millors assegurances de responsabilitat civil per a esdeveniments, amb cobertures adaptades al tipus de celebració. Treballem amb les millors asseguradores per oferir les garanties més completes.

Organitza el teu esdeveniment amb tranquil·litat i assegura't d'estar protegit davant de qualsevol imprevist. T´oferim una protecció completa i totalment personalitzada.

Necessiteu més informació? Truqueu-nos o contacteu amb nosaltres

Descobriu totes les assegurances de Galia

Categories

Posts relacionats

No s'han trobat publicacions per als paràmetres de consulta proporcionats.

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança