Assegurança decennal obligatòria

L'assegurança decennal és per llei una assegurança de contractació obligada i ofereix protecció integral davant dels vicis o defectes de construcció.

L'assegurança decennal és una assegurança de danys que ofereix cobertura directa als propietaris pels perjudicis patits derivats de vicis o defectes que afectin la construcció. D'aquesta manera, cobreix directament qualsevol dany, independentment de les possibles responsabilitats imputables als promotors, arquitectes i contractistes, entre d'altres.

En què consisteix l'assegurança de danys decennal i quines garanties inclou?

La Llei d'ordenació de l'edificació estableix l'obligatorietat de l'assegurança decennal per a edificis l'objectiu principal dels quals sigui el de l'habitatge, amb l'excepció del supòsit de l'autopromotor individual. Segons aquesta llei, hi ha tres terminis per reclamar responsabilitats als constructors dels habitatges:

  Deu anys per als danys causats per defectes que afectin la fonamentació, les bigues, els forjats i, en definitiva, aquells que comprometin la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 

  Tres anys per als defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que incompleixin els requisits d'habitabilitat.

  Un any per als defectes que s'hagin produït als acabats de l'obra. 

Es garanteix el conjunt de l'edificació (fonamentació, estructura, tancaments exteriors, obra secundària, equips, instal·lacions, etc.) per als danys deguts a defectes de material, errors de concepció o d'execució, que tinguin l'origen o afectin les obres fonamentals i que comprometin l'estabilitat de l'edifici.

Les despeses de demolició i/o desenrunament necessàries en cas d'ocurrència de sinistre contemplat en els paràgrafs anteriors.

Impermeabilització de cobertes

Impermeabilització de façanes

Impermeabilització de soterranis

Obra secundària

Instal·lacions

Estabilitat i resistència mecànica de façanes no portants

Necessiteu saber-ne més?

Sol·liciteu més informació

Com
treballem?

Garantia total

Màxima protecció en cas d'accident

Protecció personalitzada

Cobertures adaptades a cada empresa

Assessorament

Us oferim la solució que necessiteu

Servei personalitzat

Adaptem les garanties de la vostra assegurança

Protecció completa

La vostra pime estarà fora de perill en tot moment

Adaptabilitat

Adaptació completa a les vostres necessitats

Consentiment*
Hidden
Hidden

Articles que potser
us interessin

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança