Assegurança de caució per a agències de viatges i molt més

Oferim assegurances especialment pensades per a agències de viatges, adaptades a les seves necessitats i amb una cobertura excepcional a un preu immillorable.

El sector dels viatges d'aventura és sens dubte un dels nostres punts forts, de manera que creem solucions a mida per a agències de viatges. Gràcies a la nostra relació amb les millors companyies asseguradores del país i a la nostra experiència amb múltiples agències de viatges que han confiat en nosaltres, actualment podem oferir les millors cobertures sense condicions ni lletra petita. 


Si voleu protegir la vostra agència de viatges davant de tots els contratemps a què està exposada, no només podem ajudar-vos, sinó que a més podem estalviar-vos temps i preocupacions.

Cobertures a les nostres assegurances per a agències de viatges

La nostra pòlissa per a agències de viatges està exclusivament pensada per a aquest tipus d'empreses, de manera que cobreix tot allò que pugui afectar l'activitat d'una agència. D'aquesta manera, les nostres assegurances per a agències de viatge cobreixen la responsabilitat civil professional dels agents i professionals vinculats a la companyia, a més dels danys patrimonials purs, cobertures imprescindibles perquè la vostra agència quedi coberta davant de qualsevol possible reclamació. 

 

Els assegurances de caució per a agències de viatges són exigides a totes les comunitats autònomes i són un requisit indispensable per poder operar amb normalitat. A més, ofereixen una garantia de solvència als clients que contractin els serveis de l'agència davant dels incompliments en què incorri la mateixa agència. 

 

Així mateix, la vostra companyia obtindrà la possibilitat d'oferir assegurances d'accidents personalitzades, fins i tot amb assistència sanitària il·limitada per als seus clients. Amb tot això, volem deslliurar la vostra agència de viatges d'aventura de qualsevol preocupació i assessorar-vos en tot moment per obtenir la tranquil·litat que busqueu. Si la vostra agència organitza activitats, també necessitareu una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents com a organitzador. 

Cobertures principals

Des de

550

Assegurança de caució

310

Responsabilitat Civil Agències de viatges

310

Responsabilitat Civil Organitzador / Turisme Actiu

260,50€

Accidents participants

Sol·liciteu més informació

Com
treballem?

Garantia total

Màxima protecció en cas d'accident

Protecció personalitzada

Cobertures adaptades a cada empresa

Assessorament

Us oferim la solució que necessiteu

Servei personalitzat

Adaptem les garanties de la vostra assegurança

Protecció completa

La vostra pime estarà fora de perill en tot moment

Adaptabilitat

Adaptació completa a les vostres necessitats

Consentiment*
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Articles que potser
us interessin

Garanties i límits assegurats

RESPONSABILITAT CIVIL

Garanties bàsiques

Límit per sinistre

Límit per víctima

Límit per anualitat

RC Explotació

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC Locativa

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC Subsidiària per ús de vehicles per empleats

75.000 *€

75.000 *€

RC per danys a vehicles de tercers aparcats dins de les instal·lacions de l'assegurat

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC per danys a béns d'empleats i danys personals d'empleats per intoxicació

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC per pèrdua d'equipatges

3.000 €

RC per infidelitat d'empleats

50.000 €*

50.000 €*

RC Accidents de treball

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC Creuada

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC Subsidiària (Indirecta)

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC Professional (Danys Patrimonials Primaris)

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

Danys a documents

12.000 €*

12.000 €*

RC per organització de viatges incentius, congressos o esdeveniments

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC per organització d'excursions amb bicicleta o senderisme

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC Directa per accidents terrestres

600.000 €

600.000 €

1.800.000 €

RC Directa per accidents marítims, aeris i ferroviaris

600.000 €*

600.000 €*

600.000 €*

RC per formalitzar assegurances d'assistència

INCLÒS

RC per danys morals

40.000 €

– 

40.000 €

Defensa, fiances i reclamació

INCLÒS

INCLÒS

INCLÒS

Garanties i límits assegurats

CAUCIÓ

Segur caució

Garantia de 60.101,21 €

331 €/ANUAL

Garantia mínima de 100.000 € (Comunitats Autònomes adaptades a la Directiva Bolkestein)

550 €/ANUAL

Garantia de 120.202,42 €

661 €/ANUAL

Garantia de 180.303,63 €

992 € /ANUAL

Consulti'ns per a altres opcions de capitals assegurats o de suma assegurada per a la pòlissa de caució. 

Garanties i límits assegurats

RESPONSABILITAT CIVIL

Riscos garantits

Opció 1

602.000 €

Opció 2

1.000.000 €

Opció 3

1.500.000 €

Opció 4

3.000.000 €

Responsabilitat Civil explotació

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Responsabilitat Civil professional

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Responsabilitat Civil patronal

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Subcontractistes

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Sublímit per víctima

600.000 €

Infidelitat dels empleats

60.000 €

Pèrdua de documents

60.000 €

Defensa i fiances

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Sancions en matèria de protecció de dades

60.000 €

Publicacions als mitjans

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Danys a la reputació de tercers

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Propietat intel·lectual

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

UTES / “Joint Ventures”

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Antigues filials

602.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

Restitució d'imatge (Post sinistre)

15.000 €

Costos d'evitació o mitigació (Presinistre)

15.000 €

Procediments disciplinaris

5.000 €

Assistència psicològica

5.000 €

Persona clau / “Keyman”

5.000 €

Dret a l'oblit

5.000 €

Responsabilitat Civil locativa

150.000 €

 

Garanties i límits assegurats

Accidents

 

Opció 1

Opció 2

Mort per accident

7.500 €

35.000 €

Defunció de menors de 14 anys cobertura despeses sepeli

5.000 €

5.000 €

En cas d'invalidesa permanent

15.000 €

35.000 €

Despeses mèdiques en centres concertats

Il·limitats

Il·limitats

Despeses mèdiques en centres de lliure elecció

12.000 €

12.000 €

Despeses de cerca, salvament i rescat

12.000 €

12.000 €

Garanties cobertes

Garanties cobertes

Defunció per accident

La companyia abonarà la quantia assegurada per aquesta causa

Invalidesa permanent per accident

La companyia abonarà quantia per aquesta causa

Despeses mèdiques en centres concertats

La companyia abonarà a l'assegurat el cost dels serveis prestats pels facultatius que l'atenguin en règim ambulatori, sense internament, o en règim hospitalari, així com els derivats de qualsevol tractament o intervenció que necessiti aquest assegurat mentre estigui hospitalitzat, a més del cost dels serveis de manutenció, estada i farmàcia. 

Despeses mèdiques en centres de lliure elecció

La companyia abonarà fins a un límit de 12.000 € mitjançant reemborsament de despeses els serveis prestats a centres de lliure elecció incloent les despeses que es detallen a continuació:

 • Trasllat urgent. El realitzat a l'assegurat immediatament després de l'accident, fins al centre hospitalari on es practiqui la primera cura.
 • Desplaçaments. Aquells que, durant el procés de curació, hagi de fer l'assegurat en un mitjà de transport públic d'acord amb les lesions que pateix.
 • Assistència domiciliària. L'assistència a domicili prescrita pels metges i realitzada per una persona especialitzada, quan l'assegurat no es pugui valer per si mateix durant el procés de curació i amb el límit màxim de 60 dies.
 • Adquisició i implantació de les primeres pròtesis ortopèdiques, dentals, òptiques o acústiques que necessiti l'assegurat per prescripció facultativa.
 • Lloguer o compra d'elements auxiliars com ara crosses, cadires de rodes i anàlegs que hagi de fer servir l'assegurat per prescripció mèdica.
 • Rehabilitació física per prescripció facultativa.
 • Medicaments. El cost dadquisició de medicines prescrites mèdicament durant el procés de curació extrahospitalari.
 • Proves mèdiques. El cost dels serveis complementaris prescrits per un facultatiu a l'assegurat durant el procés de curació en règim no hospitalari, com ara anàlisi, radiografies, ressonàncies, escàner i similars.
 • Estada dun acompanyant. Les despeses facturades pel centre hospitalari com a conseqüència de la manutenció i l'estada d'un acompanyant amb el límit de 72 hores.
 • Cerca i rescat de l'assegurat desaparegut, en cas ia conseqüència d'un accident.
 • Trasllat per inhumació del lloc de residència de l'assegurat, quan l'accident hagi ocorregut en un lloc diferent del de la província de residència habitual.
 • Cirurgia estètica postraumàtica. La recuperació quirúrgica de defectes estètics que hagin quedat després de la curació i feta en els dotze mesos següents. 

Cobertures i sumes assegurades per persona i viatge

ASSISTÈNCIA EN VIATGE
COBERTURES D'ASSISTÈNCIA MÈDICA I ASSISTÈNCIA EN VIATGE                                                                             (Inclosa malaltia per COVID-19)
Despeses mèdiques, farmacèutiques o d'hospitalització
a país origen

3.000 €

a l'estranger

de 18.000€ a 200.000€

Despeses mèdiques d'hospitalització al país d'origen o residència per continuïtat

6.000 € (Màx. 30 dies)

Despeses odontològiques d'urgència a l'estranger

750 €

Bestreta de fiances per hospitalització a l'estranger

de 18.000€ a 200.000€

Teleconsulta mèdica

Inclòs

Perllongament d'estada

200 € dia/10 dies màx.

Perllongament d'estada a l'hotel per quarantena mèdica o declaració d'estat d'alarma o avís de tancament de fronteres

50 € dia/30 dies màx. (viatges de menys de 30 dies)

Perllongament de la vigència de l'assegurança per quarantena o restriccions a la mobilitat

Inclòs

Enviament de medicaments a l'estranger

Il·limitat

Trasllat sanitari o repatriació mèdica

Il·limitat (Avió sanitari a Europa i Ribereños Mediterráneo)

Enviament de metge especialista a l'estranger

Il·limitat

Segona opinió mèdica

2.500 €

Despeses de tornada per alta hospitalària

1.000 €

Despeses de desplaçament d'un acompanyant

Il·limitat

Despeses d'estada per acompanyant d'assegurat hospitalitzat

200 € dia/10 dies màx

Despeses mèdiques de l'acompanyant

15.000€ Europa / 30.000€ Món

Despeses de tornada d'acompanyants

Il·limitat (Màx. 3 acompanyants)

Tornada de menors

Il·limitat

Trasllat o repatriació de restes mortals

Il·limitat

Despeses de desplaçament de l'acompanyant de restes mortals

Il·limitat

Despeses d'estada de l'acompanyant de restes mortals

200 € dia/5 dies màx.

Retorn d'acompanyants de la víctima

Il·limitat (Màx. 3 acompanyants)

Despeses de cerca i rescat

6.000 €

Cura de menors

500 €

Pèrdua o robatori de documents personals a l'estranger

200 €

Pèrdua de claus
de l'hotel

60 €

de l'habitatge

60 €

Enviament d'objectes oblidats durant el viatge

200 €

Fiances i despeses processals a l'estranger

3.000 €

Assistència jurídica a l'estranger

3.000 €

Assistència al domicili

 3.000€

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA EN VIATGE

Servei d'informació al viatger

Inclòs

Consulta o assessorament mèdic a distància

Inclòs

Assessorament mèdic individualitzat per a Covid 19 orientat al viatge

Inclòs

Ajuda per a Tràmits Administratius per a hospitalització a l'estranger

Inclòs

Servei d'informació assistència

Inclòs

Transmissió de missatges urgents

Inclòs

Localització d'equipatges o objectes personals perduts

Inclòs

Guia de països

Inclòs

Serveis mèdics i de seguretat mitjançant app

Inclòs

COBERTURES D'ESPORTS D'HIVERN INCLOSES

Rescat a pistes

2.000 €

Despeses d'ambulància

600 €

Despeses de crosses per accident d'esquí

150 €

Despeses de forfet

300 €

Pèrdua de classes

300 €

ALTRES COBERTURES ADDICIONALS

Responsabilitat Civil Privada

60.000 €

Defunció i invalidesa per accident

10.000 €

Despeses d'anul·lació

Opcional

Reemborsament de vacances

Opcional

T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança