Com contractar una assegurança de responsabilitat civil

Galia, com a corredoria d'assegurances especialitzada en el sector de l'oci, el temps lliure i el turisme actiu, ofereix un programa d'assegurances especialitzades per donar cobertura a les empreses organitzadores d'aquestes activitats, compost per una assegurança de Responsabilitat Civil i una assegurança d'accidents. A continuació us desvetllem les claus per poder contractar de forma adequada una bona assegurança de Responsabilitat Civil, que us ofereixi tranquil·litat absoluta en cas d'incident.

Qualsevol companyia d'assegurances ofereix productes de Responsabilitat Civil, però no tots són iguals i molts no són aptes per a les activitats dutes a terme.

Un accident pot generar responsabilitats a les quals l'empresa haurà de fer front davant del perjudicat, per exemple, en cas de negligència, encara que no és l'única causa per la qual una empresa pot ser condemnada a rescabalar el dany causat. 

Equip de persones amb les mans unides

L'assegurança de Responsabilitat Civil ha de comptar amb una cobertura àmplia tant en límits assegurats com en garanties, és fonamental comptar amb una pòlissa especialitzada que inclogui de manera explícita el detall de les activitats cobertes, límits assegurats tan amplis com sigui possible i que aquests prevegin qualsevol mena de reclamació que es pugui presentar.

En funció de les activitats que es duguin a terme, i principalment per a aquelles activitats tècniques que requereixin de titulacions específiques per al desenvolupament de les mateixes, és fonamental comptar amb una Responsabilitat Civil Professional per a tots els tècnics i guies de l'empresa, cal fer especial èmfasi en aquest punt, ja que hi ha infinitat de pòlisses al mercat que exclouen aquestes responsabilitats, això implicaria comptar amb una pòlissa en la majoria de les ocasions buida de cobertura.

En funció de qui sigui el contractant de la pòlissa, persona física amb treballadors o sense o persona jurídica amb ànim de lucre o sense, la pòlissa haurà d'incloure les possibles responsabilitats de les relacions que es derivin entre els membres de cada organització. Per exemple, si el contractant és una entitat sense ànim de lucre, la pòlissa ha d'incloure les reclamacions que els socis puguin dirigir a l'entitat per danys i perjudicis patits per aquesta i alhora han de quedar coberts pels danys i perjudicis que els siguin reclamats com a socis d'aquesta entitat. 

Família d'esquena veient un capvespre

Pel que fa als diferents decrets que regulen les activitats d'oci, temps lliure i turisme actiu, cal tenir en compte que els límits assegurats exigits per les diferents administracions es corresponen amb una base mínima de cobertura que cal complir, però en funció de la gravetat de l'accident poden no ser suficients per cobrir les indemnitzacions imputables per un jutge en cas de responsabilitat. Per exemple, de forma general el límit per víctima previst als diferents decrets sol establir-se en 150.000 €; no obstant això, les sentències recents en casos greus solen estar per sobre dels 200.000 €, de manera que no comptar amb una cobertura àmplia pot implicar dèficit de cobertura en cas de reclamació.

IMPRESCINDIBLE. Comptar amb un límit per víctima superior als 150.000€, per exemple 300.000€, per poder fer front a futures indemnitzacions i no haver d'assumir a nivell particular el possible dèficit de cobertura, fonamental fer aquest tipus d'assegurances amb corredories especialitzades que compten amb productes específics i experiència en la tramitació dels sinistres tant amb els perjudicats com amb la companyia per evitar deixar cap cap solt .

Necessiteu més informació? Truqueu-nos o contacteu amb nosaltres

Descobriu totes les assegurances de Galia

Categories

Posts relacionats

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança