Com contractar una bona assegurança d'accidents

Hi ha diferents pòlisses d'accidents al mercat, les quals solen oferir cobertures per defunció, invalidesa i assistència mèdica, entre altres garanties com la cobertura de Despeses de Salvament i Rescat. Per realitzar una contractació de l'assegurança d'accidents cal centrar-se en la garantia de Assistència Sanitària, aquesta ha de ser el més àmplia possible, ja que és la garantia fonamental per a aquest tipus d'assegurances, en què es busca cobrir les despeses mèdiques sota qualsevol causa.  

A diferència de l'assegurança de Responsabilitat Civil, l'assegurança d'accidents dóna cobertura al participant independentment de qui sigui el causant dels danys patits, de manera que, en cas de comptar amb una assegurança d'accidents, aquesta s'ha de fer càrrec de totes les despeses d'assistència sanitària, per això l'assegurança ha d'incloure un límit ampli de cobertura.

D'altra banda, les assegurances poden ser nominades o innominades. La base de càlcul de qualsevol assegurança d'accidents són les persones, de manera que és imprescindible fer un control dels participants, el qual es pot fer abans o després de fer l'activitat.

En cas de comptar amb una assegurança nominada, l'empresa o associació haurà d'informar dels noms dels participants abans de dur a terme l'activitat. En cas de comptar amb una assegurança innominada, l'empresa o associació només haurà d'informar del registre després de realitzar l'activitat i generalment només en cas d'accident. Aquesta segona opció és la més recomanada a causa del tipus d'activitat que es duu a terme en aquest sector. 

Garanties aconsellades per accidents per participant

Defunció. – en aquest cas, és molt probable que els hereus del perjudicat emprenguin accions legals contra els responsables, serà imprescindible comptar amb una bona assegurança de Responsabilitat Civil, el capital assegurat per a aquesta garantia no té gaire importància a l'assegurança d'accidents.

Invalidesa. En aquest cas és molt probable que el perjudicat emprengui accions legals contra els responsables. Serà imprescindible comptar amb una bona assegurança de Responsabilitat Civil. El capital assegurat per a aquesta garantia no té gaire importància a l'assegurança d'accidents.

Assistència sanitària. Garantia fonamental d'aquesta pòlissa, és imprescindible comptar amb una cobertura que sigui tan àmplia com sigui possible i preferiblement il·limitada pel que fa a despeses mèdiques, així com amb cobertura temporal àmplia, superior als 12 mesos habituals.

IMPRESCINDIBLE. – Per a una bona contractació cal tenir en compte, l'àmbit geogràfic de cobertura, les activitats cobertes a la pòlissa, les limitacions tant d'edat dels participants com relatives a les persones amb malalties preexistents, comptar amb una bona base de càlcul adaptada a les necessitats de lempresa.

Una assegurança d'accidents especialitzada en el sector del lleure, el temps lliure i el turisme actiu

Àmbit geogràfic de cobertura: mundial

Tipus d'assegurança i base de càlcul: Assegurança innominada, es calcula sobre la base del cúmul màxim de participants diaris.

Defunció: Possibilitat de contractar diferents capitals assegurats per complir les exigències administratives en funció de la comunitat autònoma on es realitzin les activitats.

Invalidesa: Possibilitat de contractar diferents capitals assegurats per complir les exigències administratives en funció de la comunitat autònoma on es realitzin les activitats.

Assistència Sanitària: Límit assegurat: Cobertura Il·limitada.

Necessiteu més informació? Truqueu-nos o contacteu amb nosaltres

Descobriu totes les assegurances de Galia

Categories

Posts relacionats

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança