Quins fenòmens meteorològics cobreix la teva assegurança de la llar?

Encara que tenir una assegurança de la llar no és una obligació, sí que és una opció altament recomanable per protegir el teu habitatge, tant en cas de robatoris, incendis i danys per aigua com per danys provocats per fenòmens meteorològics.

De fet, a causa dels efectes del canvi climàtic, aquest tipus de pòlisses estan guanyant cada any més rellevància, ja que els desastres meteorològics i els episodis de climatologia extrema són cada cop més freqüents.

És en aquest sentit on els assegurances de la llar, a més d'ajudar els propietaris a recuperar-se de les pèrdues materials, faciliten la reconstrucció dels danys patits a l'habitatge.

D'aquesta manera, podràs tenir la tranquil·litat que tant la teva propietat com tu i la teva família estareu protegits davant de qualsevol inclemència meteorològica o fenomen de la natura que pugui afectar a casa teva, ja sigui un terratrèmol, una tortura o una inundació.

Saps quins fenòmens meteorològics cobreix la teva assegurança de la llar?

Avui en aquest post, t'expliquem quins són els fenòmens atmosfèrics que estan coberts per aquest tipus de pòlissa.

Quins efectes poden tenir els fenòmens meteorològics a casa teva?

Els fenòmens meteorològics poden tenir conseqüències molt greus, que fins i tot en alguns casos poden arribar a ser devastadores quan parlem d'incidents de climatologia extrema.

Des d'impactes estructurals a l'habitatge fins a problemes al cablejat elèctric, passant per filtracions i inundacions.

1.- Impacte dels fenòmens atmosfèrics a l'estructura

Generalment, l'estructura dels habitatges sol estar dissenyada per resistir el pas del temps, però quan es produeixen alguna inclemència meteorològica greu o desastres climàtics, poden patir importants danys tant a les parets com a la teulada o, fins i tot, als fonaments.

2.- Impacte dels fenòmens meteorològics als materials de construcció

Els fenòmens atmosfèrics també poden afectar els materials de construcció de la vivenda. Per exemple, factors climatològics com la pluja àcida poden corroir certs materials.

3.- Impacte de les inclemències atmosfèriques en inundacions i filtracions

Les causes de les inundacions solen ser les pluges intenses o els desbordaments de rius, podent arribar a causar danys greus. Per això solen ser una de les principals preocupacions relacionades amb els fenòmens meteorològics.

4.- Impacte dels esdeveniments climàtics extrems en l'eficiència energètica i cablejat elèctric

Els esdeveniments climàtics extrems també poden afectar l'eficiència energètica de l'habitatge i posar en perill el cablejat elèctric. Les tempestes elèctriques, per exemple, poden donar lloc a curtcircuits i fer malbé diferents components de la instal·lació.

Integritat de portes i finestres

I igualment, les ràfegues de vent, la calamarsa i altres fenòmens atmosfèrics poden causar danys a portes i finestres, cosa que pot augmentar els costos de calefacció i refrigeració.

Quins fenòmens atmosfèrics que cobreix l'assegurança de la llar?

Comptar amb una assegurança de llar és essencial per protegir el teu habitatge davant de qualsevol inclemència meteorològica o catàstrofes climàtiques, oferint cobertura tant per a l'estructura com de responsabilitat civil en cas que un tercer pateixi algun dany o lesió dins de la teva propietat.

Per tant, no només cobreix pèrdues materials ocasionades per fenòmens meteorològics, sinó també possibles disputes legals, proporcionant així una protecció completa davant de qualsevol tipus de clima.

I ara, vols quins són els fenòmens atmosfèrics que cobreix l'assegurança de la llar?

Vegem algunes de les inclemències meteorològiques més habituals que solen incloure's en aquest tipus de pòlisses.

1. Pluja i neu

La pluja i la neu solen ser un fenomen de la naturalesa força habitual. Tot i això, hi ha tipus de tempestes més intenses que altres que poden arribar a ocasionar autèntics desastres climàtics.

En aquest sentit, la majoria de les assegurances de la llar solen oferir cobertura per compensar el prenedor pels danys patits per filtracions a les parets oa la teulada, per exemple.

2. Raigs i tempestes elèctriques

Una altra condició meteorològica força freqüent són les tempestes elèctriques. Els raigs poden causar danys greus a l'estructura de l'habitatge i al cablejat elèctric.

Comptar amb una bona assegurança de la llar permetrà cobrir els danys, incloent-hi la reparació d'equips electrònics i sistemes elèctrics fets malbé per factors climatològics.

3. Calamarsa i gelades

La calamarsa és un altre dels fenòmens meteorològics que pot ser especialment destructiu per als sostres i les finestres, causant danys que fins i tot poden arribar a impedir l'habitabilitat de l'habitatge i implicant costoses reparacions.

Gràcies a la vostra assegurança de llar, podreu reduir les pèrdues econòmiques davant d'aquest tipus d'inclemència meteorològica. A més a més, la recuperació serà més ràpida i podràs preservar el valor de la teva propietat.

4. Vent

El vent és un dels fenòmens atmosfèrics que pot causar més danys a l'estructura del teu habitatge, afectant tant parets com sostres i finestres.

Per això, tenir cobertura per a aquest tipus de factors climatològics és fonamental per garantir l'estabilitat i la seguretat tant de la teva propietat com de la teva família, sobretot tenint en compte que aquest tipus d'episodis de meteorologia adversa són cada cop més freqüents.

5. Climatologia extrema. Huracans i tornados

A causa del canvi climàtic, els huracans i tornados són fenòmens meteorològics de climatologia extrema que es donen cada cop més a regions on tradicionalment no s'havien produït mai, ocasionant greus danys.

Per això, és fonamental comptar amb una pòlissa que cobreixi tant les pèrdues parcials com a totals de l'habitatge en cas de desastres meteorològics.

6. Les catàstrofes climàtiques i el consorci

La legislació vigent estableix que totes les assegurances de la llar han d'incloure una prima destinada especialment al Consorci de Compensació d'Assegurances per prestar cobertura i assistència en cas depisodis de fenòmens meteorològics extrems.

D'aquesta manera, es garanteix que els assegurats quedin protegits davant de catàstrofes climàtiques que poden ocasionar greus pèrdues materials i personals.

Els efectes climatològics emparats pel Consorci són aquells que, a causa de la seva magnitud, es classifiquen com a catastròfics i que normalment es troben exclosos de les pòlisses bàsiques, i no és necessari que es declari oficialment un estat de «catàstrofe» o «zona catastròfica» per a que el Consorci actuï.

A més, el fet que una inclemència meteorològica no afecti tota la població d'una zona específica no implica que un únic assegurat no tingui dret a rebre la indemnització corresponent pels danys patits.

Què fer si pateixes danys per una inclemència meteorològica?

Si comptes amb una assegurança de llar que cobreix fenòmens atmosfèrics, és important que sàpigues com actuar i com tramitar la reclamació si part o la totalitat del teu habitatge pateix danys degut a alguna inclemència meteorològica.

1. Revisa l'apartat de fenòmens meteorològics de la pòlissa d'assegurança

El primer que heu de fer és revisar l'apartat de factors climatològics de la vostra pòlissa d'assegurança per esbrinar quins són els fenòmens atmosfèrics que estan coberts i en quina mesura.

2. Documenta i fes fotografies

És important que ho documentis tot al detall. Pren fotografies dels danys i guarda tota la informació relacionada amb els efectes climatològics que ha patit el teu habitatge.

D'aquesta manera, podràs acompanyar la teva reclamació amb les proves suficients per rebre la compensació corresponent per part de la teva asseguradora.

3. Informa ràpidament sobre els danys

És important que notifiquis el que ha passat a la teva companyia com més aviat millor perquè puguin valorar el cas i determinar si tens dret a una indemnització per fenòmens meteorològics.

Com més aviat iniciïs el procés de reclamació, més ràpid es resoldrà el problema.

4. Estudi del pèrit sobre els efectes climatològics

És probable que et donin cita amb un pèrit per fer una avaluació precisa dels efectes climatològics al teu habitatge i redactar un informe dels danys ocasionats.

Col·laborar-hi i proporcionar tota la documentació que hagis pogut reunir farà que el procés sigui més àgil i senzill.

5. Reparació dels danys

Quan la teva asseguradora hagi valorat els danys i aprovat la teva reclamació, començaran les reparacions per tornar el teu habitatge al seu estat original.

Si es produeix qualsevol canvi o sorgeix algun problema addicional durant el procés de reparació, és important que també ho comuniquis a la companyia com més aviat millor perquè el puguin resoldre.

Necessiteu més informació? Truqueu-nos o contacteu amb nosaltres

Descobriu totes les assegurances de Galia

Categories

Posts relacionats

No s'han trobat publicacions per als paràmetres de consulta proporcionats.

Obrir xat
T'ajudo a saber el preu de la teva assegurança