Avís legal Email

Responsable del tractament de les vostres dades  

  • Denominació Social: Gestió de Riscos i Patrimonis GALIA, SL  Nom Comercial: GALIA  
  • Domicili Social: c/Campcardós 76,Esq. C/Agudes Baixos 17006 – GIRONA  
  • CIF: B17723925  
  • Telèfon: 972 401 016  
  • e-Mail: info@galia.es 
  • Registre Mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 1860, Foli 154, Full GI-30959. Inscripció 1a.  

 

Per al desenvolupament de la vostra activitat, el prestador compta amb l'autorització  administrativa prèvia de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions  amb Número de Registre J2421. Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i Capacitat Financera (Reial Decret llei 3/2020 de 4 de febrer d'incorporació de la Directiva de la Unió Europea a l'àmbit de les assegurances privades.)  

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, us informem que les dades personals aportades seran tractades per GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS, GALIA SL , com a responsable del tractament, us informa que les vostres dades són recollits amb la finalitat de gestionar les comunicacions per via digital.  

La base jurídica per al tractament és el consentiment de linteressat. Les vostres dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.  

Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les vostres dades personals, escrivint-nos a la nostra adreça a dalt indicada, o enviant un correu electrònic a lopd@galia.es, indicant el dret que voleu exercir. Podeu obtenir informació addicional a la nostra pàgina web a https://galia.es/politica-privacidad/.  

Així mateix, la recepció d'aquest missatge i la no oposició a la recepció d'informació comercial i publicitària sobre la base de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Correu Electrònic, possibilita a GESTIÓ DE RISCOS I PATRIMONIS , GALIA SL a lexercici de la comunicació amb motius comercials.